Produkter - BoPil - Horse

ActiveHorse staldløsning til løsdrift

 

ActiveHorse staldanlæg til løsdrift er en ny måde at holde heste på – med udgangspunkt i hestens naturlige behov. Staldanlægget er et totalkoncept for bæredygtigt hestehold. Nedenfor ser du en præsentation af delelementerne.